>> สินค้า >> Industry
PRODUCTS
Industrial Battery
STATIONARY VRLA BATTERY
SMALL-SIZED VRLA BATTERY
HEAVY DUTY CYCLE-SERVICE BATTERY
VENTED TYPE STATIONARY LEAD-ACID BATTERY
SOLAR POWERED SYSTEM
STATIONARY VRLA BATTERY
The application include :
Telecommunications
UPS ( Data Center)
Rail System
Road System
Electric Substation
SMALL-SIZED VRLA BATTERY
The application include :
DEEP CYCLE BATTERY
The application include :
Electric Cargo Carriers
Automated Material Handling System
Electric Wheel-Chairs
Electric Sweepers
VENTED TYPE STATIONARY LEAD-ACID BATTERY
The application include :
Communications
Lighting
Wireless Telecommunications
Emergency Power
Marine Purpose
BATTERY FOR SOLAR POWERED SYSTEM
พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ถูกแปลงเป็นพลังงานความร้อนหรือไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีพลังงานแสงอาทิตย์ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก  เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์สามารถแปลงพลังงานเหล่านี้ออกไปใช้งานได้หลากหลายรวมถึงการผลิตกระแสไฟฟ้า ให้แสงสว่าง หรือน้ำร้อนสำหรับใช้ในครัวเรือนเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
WHY CHOOSE US.
Manufactured on the best in - class equipment
Battery design for long life in tough conditions.
Premium quality materials provided excellent reliability and long life.
True partners Trust worthy and committed partner.
Fully controlled production process Global know-how.
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด
ฝ่ายการผลิตและส่งออก
111 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 3857 5731
แฟกซ์ : +66 3857 5737
ติดต่อ
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
ฝ่ายขายในประเทศและบริการลูกค้า
127 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 2726 8950
แฟกซ์ : +66 2726 8954