>> ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสาร มาใหม่
อัพเดตเรื่องราว ทุกความเคลื่อนไหว ของบริษัท GS YUASA SIAM INDUSTRY LTD.
กิจกรรม Care & Share : Back to School
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
โดย 27 บริษัทในกลุ่มสยามกลการ ให้ความสำคัญการศึกษาเด็กไทย เป็นหัวใจหลักขององค์กร ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ แชร์ความสุข เติมฝัน…เพื่อโรงเรียนน้อง

ในการกั้นห้องเรียน – ทาสี    – ปลูกต้นไม้ – ปรับภูมิทัศน์อาคารเรียน และปูหญ้าสนามฟุตบอลใหม่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม   ของ Think Earth โดย นายประกาสิทธิ์ พรประภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, นายสมคิด เลี้ยงพาณิชย์ ที่ปรึกษา, นายไพฑูรย์ คูตระกูล รองผู้จัดการใหญ่–การเงินและลงทุน และ คุณนิตยา  อาวะกุลพาณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล-บริหาร และตรวจสอบภายใน บริษัท สยามกลการ จำกัด

ที่อยากเห็นทุกคนแบ่งปันความสุข กลับไปสู่เด็กๆ ในพื้นที่พัทยา ในรูปแบบของการ “ให้” การศึกษา ที่เป็นหัวใจหลักขององค์กร ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง และ มอบอุปกรณ์การศึกษา-การกีฬา และอื่นๆ มูลค่า 900,000 บาท ปัจจุบัน ดร.ศิรินทร์รัตน์ สมัครสมาน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชากนอก จังหวัดชลบุรี
กลุ่มสยามกลการ รวมพลังคนไทยไม่ทิ้งกันบริจาคของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
กลุ่มสยามกลการ รวมพลังคนไทยไม่ทิ้งกัน นำทีมโดยคุณนิตยา อาวะกุลพาณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล-บริหาร และตรวจสอบภายใน บริษัท สยามกลการ จำกัด พร้อมด้วย คุณธเนศ      ยงรัตนมงคล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยาม ฮิตาชิเอลลิเวเตอร์ จำกัด, คุณธเนส วัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด,   คุณณัฐเดช  ศรีสิทธิพันธกุล  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด,  คุณเจษฏา  เจียมพานทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยีเอส ยัวซ่า  สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด,   คุณสมพร  จันกรีนภาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด, คุณเกริก เกียรติเฟื่องฟู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท    ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด, คุณประเสริฐ เจียมเจริญ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชี-การเงิน บริษัท บางกอกโคมัตสุฟอร์คลิฟท์ จำกัด
นอกจากนี้ ยังมีของบริจาคมาจาก สยามดนตรียามาฮ่า,  สยามยีเอสเซลส์, สยามยีเอสแบตเตอรี่, สยามคันทรีคลับ พัทยา โอล์ดคอร์ส, สยามคันทรีคลับ พัทยา แพลนเทชั่น, เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย), บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์, นิตตั้น (ประเทศไทย), สยาม แอท สยาม ดีไซน์โฮเต็ล, วาลีโอสยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์, บางกอกโคมัตสุ, เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง,  สยาม ฮิตาชิ เอเลเวลเตอร์ และสยามนิสสันเซลส์, เป็นต้นรวมพลังนำของบริจาคของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ส่งผลให้ประชาชนหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง โดยมี คุณดวงรัตน์  มหาวนิช  รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  อาคารมาลีนนท์ พระราม 4
 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
19 สิงหาคม พ.ศ. 2562
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดนพเกตุวนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา  ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยนำไอศครีมไปแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน
กิจกรรม CSR โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR ขึ้นที่โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ โดยนำความรู้ กิจกรรม และอาหารไปมอบให้กับเด็กๆ พร้อมทั้งติดตั้งหลอดไฟและพัดลมเพดานให้กับน้อง ๆ

พิธีมอบประกาศนียบัตร T Mark 2018
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันที่ 21 กันยายน  2561 คุณเจษฎา เจียมพานทอง กรรมการผู้จัดการ เข้ารับประกาศนียบัตร T Mark : โดยนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับตรา Thailand Trust Mark ประจำปี พ.ศ. 2561 จัดโดย  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาศักยภาพการผลิต ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ทั่วโลกไว้วางใจ ทั้งในด้านการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   มีการใช้แรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างผลลัพธ์ในด้านความเชื่อมั่น  ต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ในปีนี้มีผู้ประกอบการได้รับตรา T Mark จำนวนทั้งสิ้น 30 บริษัทจาก 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่
        1. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
        2. กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก
        3. กลุ่มอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์
        4. กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น
        5. กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป

รางวัล CSR DIW AWARD 2018
30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด โดยคุณเจษฎา เจียมพานทองเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลกับผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รางวัล มรท.
18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 26 มกราคม 2561 บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นรางวัลที่รับรองการเป็นองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน มีการบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมในโครงการระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมในโครงการระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) ของบริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด
ประกาศใช้นโยบายคุณภาพในโครงการระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศใช้นโยบายคุณภาพในโครงการระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015)
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด
ฝ่ายการผลิตและส่งออก
111 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 3857 5731
แฟกซ์ : +66 3857 5737
ติดต่อ
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
ฝ่ายขายในประเทศและบริการลูกค้า
127 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 2726 8950
แฟกซ์ : +66 2726 8954