>> ข่าวและกิจกรรม
ข่าวสาร มาใหม่
อัพเดตเรื่องราว ทุกความเคลื่อนไหว ของบริษัท GS YUASA SIAM INDUSTRY LTD.
GYSI จัดประชุม EHIA ครั้งที่ 1/2566
29 มิถุนายน พ.ศ. 2566
 ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 8.30 – 12.00 น. บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการติดตามมาตรการ​ตรวจสอบเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม ​(EHIA monitoring report) ครั้งที่ 1/2566 ​​ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2565​ โดยมีหน่วยงานราชการ, ผู้นำชุมชน, ชาวบ้าน ในรัศมี 5 กิโลเมตร เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
GYSI มอบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ (สมเกตุประชาสรรค์)
29 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด มอบ “ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” ให้แก่โรงเรียนวัเอ่าวช้างไล่ โดยมีนางสาวจุฬาภรณ์ พาณิชย์วัฒนานนท์ ผอ.การนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ (สน.กว.) อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา นายกฤษฎ์หิรัญ  รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมฯ ร่วมกับ Mr.Hiroyasu Kubodera President กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายสมชาย อาภาภัทรกุญช์ กรรมการผู้จัดการ ในการส่งมอบ “ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” ให้แก่โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ (สมเกตุประชาสรรค์) ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง รวมถึงไม่มีการเผาไหม้ จึงไม่เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้โรงเรียนได้ลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้า โดยมีนางสาวอัมพิการ สิริพรม ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ร่วมรับมอบ
GYSI จัดพิธีมอบรางวัลพนักงานขยันหมั่นเพียร ประจำปี 2565
13 มิถุนายน พ.ศ. 2566
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด จัดพิธีมอบรางวัลพนักงานขยันหมั่นเพียรประจำปี 2565 ให้กับพนักงานจำนวน 9 ท่าน 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมาทำงานอย่างสม่ำเสมอ
2. เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานบริษัท
3. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานผู้ที่ได้รับการพิจารณา
ขอให้ผู้ที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาไว้ซึ่งความดี ความขยันหมั่นเพียร ศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาบริษัท อีกทั้งปฏิบัติตนให้เป็นไปตามค่านิยมองค์กร "ซื่อสัตย์ สามารถ ขยัน" ต่อไป
GYSI ต้อนรับ ลูกค้าจาก โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อนำเสนอจุดแข็งของผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการตลาด เยี่ยมชมกระบวนการผลิตตลอดจนการควบคุมคุณภาพในแต่ละกระบวนการ ซึ่งทางบริษัทให้การดูแลต้อนรับอย่างอบอุ่นและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
กิจกรรม Care & Share : Back to School
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
โดย 27 บริษัทในกลุ่มสยามกลการ ให้ความสำคัญการศึกษาเด็กไทย เป็นหัวใจหลักขององค์กร ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ แชร์ความสุข เติมฝัน…เพื่อโรงเรียนน้อง

ในการกั้นห้องเรียน – ทาสี    – ปลูกต้นไม้ – ปรับภูมิทัศน์อาคารเรียน และปูหญ้าสนามฟุตบอลใหม่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม   ของ Think Earth โดย นายประกาสิทธิ์ พรประภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, นายสมคิด เลี้ยงพาณิชย์ ที่ปรึกษา, นายไพฑูรย์ คูตระกูล รองผู้จัดการใหญ่–การเงินและลงทุน และ คุณนิตยา  อาวะกุลพาณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล-บริหาร และตรวจสอบภายใน บริษัท สยามกลการ จำกัด

ที่อยากเห็นทุกคนแบ่งปันความสุข กลับไปสู่เด็กๆ ในพื้นที่พัทยา ในรูปแบบของการ “ให้” การศึกษา ที่เป็นหัวใจหลักขององค์กร ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง และ มอบอุปกรณ์การศึกษา-การกีฬา และอื่นๆ มูลค่า 900,000 บาท ปัจจุบัน ดร.ศิรินทร์รัตน์ สมัครสมาน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชากนอก จังหวัดชลบุรี
กลุ่มสยามกลการ รวมพลังคนไทยไม่ทิ้งกันบริจาคของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
กลุ่มสยามกลการ รวมพลังคนไทยไม่ทิ้งกัน นำทีมโดยคุณนิตยา อาวะกุลพาณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล-บริหาร และตรวจสอบภายใน บริษัท สยามกลการ จำกัด พร้อมด้วย คุณธเนศ      ยงรัตนมงคล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยาม ฮิตาชิเอลลิเวเตอร์ จำกัด, คุณธเนส วัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด,   คุณณัฐเดช  ศรีสิทธิพันธกุล  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด,  คุณเจษฏา  เจียมพานทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยีเอส ยัวซ่า  สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด,   คุณสมพร  จันกรีนภาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด, คุณเกริก เกียรติเฟื่องฟู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท    ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด, คุณประเสริฐ เจียมเจริญ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชี-การเงิน บริษัท บางกอกโคมัตสุฟอร์คลิฟท์ จำกัด
นอกจากนี้ ยังมีของบริจาคมาจาก สยามดนตรียามาฮ่า,  สยามยีเอสเซลส์, สยามยีเอสแบตเตอรี่, สยามคันทรีคลับ พัทยา โอล์ดคอร์ส, สยามคันทรีคลับ พัทยา แพลนเทชั่น, เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย), บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์, นิตตั้น (ประเทศไทย), สยาม แอท สยาม ดีไซน์โฮเต็ล, วาลีโอสยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์, บางกอกโคมัตสุ, เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง,  สยาม ฮิตาชิ เอเลเวลเตอร์ และสยามนิสสันเซลส์, เป็นต้นรวมพลังนำของบริจาคของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ส่งผลให้ประชาชนหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง โดยมี คุณดวงรัตน์  มหาวนิช  รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  อาคารมาลีนนท์ พระราม 4
 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
19 สิงหาคม พ.ศ. 2562
宜斯尤萨暹罗工业有限公司 11年2562月<>日,在查琼索省纳帕卡图瓦纳拉姆寺举行烛台游行,向参加活动的参与者分发冰淇淋。
กิจกรรม CSR โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR ขึ้นที่โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ โดยนำความรู้ กิจกรรม และอาหารไปมอบให้กับเด็กๆ พร้อมทั้งติดตั้งหลอดไฟและพัดลมเพดานให้กับน้อง ๆ

พิธีมอบประกาศนียบัตร T Mark 2018
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันที่ 21 กันยายน  2561 คุณเจษฎา เจียมพานทอง กรรมการผู้จัดการ เข้ารับประกาศนียบัตร T Mark : โดยนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับตรา Thailand Trust Mark ประจำปี พ.ศ. 2561 จัดโดย  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาศักยภาพการผลิต ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ทั่วโลกไว้วางใจ ทั้งในด้านการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   มีการใช้แรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างผลลัพธ์ในด้านความเชื่อมั่น  ต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ในปีนี้มีผู้ประกอบการได้รับตรา T Mark จำนวนทั้งสิ้น 30 บริษัทจาก 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่
        1. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
        2. กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก
        3. กลุ่มอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์
        4. กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น
        5. กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด
ฝ่ายการผลิตและส่งออก
111 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 3857 5731
แฟกซ์ : +66 3857 5737
ติดต่อ
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
ฝ่ายขายในประเทศและบริการลูกค้า
127 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 2726 8950
แฟกซ์ : +66 2726 8954