>> เกี่ยวกับบริษัท >> เกี่ยวกับเรา
Corporate Profile
ชื่อบริษัท บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
ที่อยู่
127 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0-2726-8950
แฟกซ์ : 02-726-8954
สายด่วน : 080-123-9119  
เปิดทำการ 22 กันยายน พ.ศ. 2551
ธุรกิจ ฝ่ายขายในประเทศและบริการลูกค้า
สินค้าและบริการ ขายและนำเข้าแบตเตอรี่สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่อุตสาหกรรมทุกชนิด รวมถึงกิจกรรมการบริการตรวจสอบ และซ่อมแซมแบตเตอรี่เฉพาะลูกค้า
Corporate Profile
ชื่อบริษัท บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด
ที่อยู่ 111 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0-3857-5731 
แฟกซ์ : 0-3857-5737
เปิดทำการ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ธุรกิจ ฝ่ายการผลิตและส่งออก
สินค้าและบริการ ผลิตและส่งออกแบตเตอรี่สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่อุตสาหกรรมทุกชนิด
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด
ฝ่ายการผลิตและส่งออก
111 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 3857 5731
แฟกซ์ : +66 3857 5737
ติดต่อ
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
ฝ่ายขายในประเทศและบริการลูกค้า
127 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 2726 8950
แฟกซ์ : +66 2726 8954