> ABOUT US > PHILOSOPHY
เราให้คำมั่นต่อทุกคน สังคม และสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ผ่านนวัตกรรมและการเติบโตของพนักงานและธุรกิจของเรา
ยีเอส ยัวซ่า จะเป็นบริษัทที่คำนึงถึงการให้บริการเป็นสำคัญ ตามนโยบาย "ลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ"
ยีเอส ยัวซ่า คำนึงถึง "คุณภาพ" และ "ความปลอดภัย" เป็นสำคัญ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปทั่วทุกมุมโลก
ยีเอส ยัวซ่า จะปฏิบัติตามกฎหมายและมีการดำเนินการบริหารจัดการที่ชัดเจนและเป็นธรรม
1
เราจะส่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกคน
2
เราจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทุกกระบวนการผลิตของเรา
3
เราจะช่วยเหลือและดูแลสังคมด้วยกิจกรรม CSR ในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4
เราจะเป็นตัวเลือกแรกสำหรับการแก้ปัญหาการประหยัดพลังงานของลูกค้า
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด
ฝ่ายการผลิตและส่งออก
111 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 3857 5731
แฟกซ์ : +66 3857 5737
ติดต่อ
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
ฝ่ายขายในประเทศและบริการลูกค้า
127 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 2726 8950
แฟกซ์ : +66 2726 8954