>> เกี่ยวกับบริษัท >> ปรัชญาบริษัท
เราให้คำมั่นต่อทุกคน สังคม และสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ผ่านนวัตกรรมและการเติบโตของพนักงานและธุรกิจของเรา
ยีเอส ยัวซ่า จะเป็นบริษัทที่คำนึงถึงการให้บริการเป็นสำคัญ ตามนโยบาย "ลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ"
ยีเอส ยัวซ่า คำนึงถึง "คุณภาพ" และ "ความปลอดภัย" เป็นสำคัญ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปทั่วทุกมุมโลก
ยีเอส ยัวซ่า จะปฏิบัติตามกฎหมายและมีการดำเนินการบริหารจัดการที่ชัดเจนและเป็นธรรม
1
เราจะส่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกคน
2
เราจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทุกกระบวนการผลิตของเรา
3
เราจะช่วยเหลือและดูแลสังคมด้วยกิจกรรม CSR ในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4
เราจะเป็นตัวเลือกแรกสำหรับการแก้ปัญหาการประหยัดพลังงานของลูกค้า
CSR Policy
Besides legal compliance, we respect international norms, guidelines, and initiatives related to social responsibility, work on sustainable development of our business through developing energy storage technologies, and contribute to people, society, and global environment.
Health and safety policy
We will create a corporate culture that ensures worker's safety and health.
Quality Policy
GS YUASA is committed to a diligent study of ‘Monozukuri’, customer first thinking and the improvement of products and service for the realization of our Corporate Philosophy.

*‘Monozukuri’: Meaning ‘manufacturing’ is not just pointing to ‘craftsmanship’ in the narrow sense.

It is “the overall process of the corporation, the industry and the on-site activity, implementing the designers’ determination into the products and the services for customer satisfaction, corporate profit and job security.”
Fundamental Environmental Policy
We are committed to people, society and the global environment through innovation and growth of our employees and business entities. We will apply the advanced energy-related technologies we have built up through battery research and development work to help form a carbon-neutral circular economy and bring about a sustainable society.
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด
ฝ่ายการผลิตและส่งออก
111 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 3857 5731
แฟกซ์ : +66 3857 5737
ติดต่อ
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
ฝ่ายขายในประเทศและบริการลูกค้า
127 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 2726 8950
แฟกซ์ : +66 2726 8954