TRACTION BATTERY
แทรคชั่นแบตเตอรี่ของเราเป็นหนึ่งในแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก ด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตและออกแบบที่แตกต่างจากแบตเตอรี่ทั่วไป 

โดย GS Yuasa ใช้หลอดใยแก้ว(Glass Fiber Tube) สำหรับกักเก็บผงตะกั่ว ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มากกว่าแบตเตอรี่แบรนด์อื่นทั่วไป เนื่องจากสามารถทนต่ออุณหภูมิและการกัดกร่อนของกรดได้ดีกว่า อีกทั้งยังให้คุณภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีความเสถียรและมีการบำรุงรักษาที่ง่ายกว่า
INDUSTRIAL BATTERY
แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์ และระบบจ่ายไฟสำรองสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม ...

เพื่อเก็บไฟฟ้าสำรองหรือเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ของท่าน
LITHIUM-ION BATTERY
นำเสนอแบตเตอรี่ลิเธียม (Li-ion) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุปกรณ์ในระบบอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องบิน ระบบดาวเทียม จรวด รวมไปถึงยานพาหนะอื่น ๆ

แบตเตอรี่ของเรา ได้รับการผลิตด้วยมาตรฐานขั้นสูง เพื่อให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนาน และมีประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือกว่า
GS YUASA SIAM SALES LTD.
ผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ชั้นนำของโลก ที่คำนึงถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการผลิตแบตเตอรี่ ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กรในคำว่า "นวัตกรรมและการเติบโต" โดยกลุ่มบริษัทของยีเอส ยัวซ่า (GS Yuasa Group) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำในศตวรรษ ด้านสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างโอกาสและทางเลือกใหม่ของพลังงานไฟฟ้า
GYSI จัดประชุม EHIA ครั้งที่ 1/2566
29 มิถุนายน พ.ศ. 2566
 ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 8.30 – 12.00 น. บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการติดตามมาตรการ​ตรวจสอบเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม ​(EHIA monitoring report) ครั้งที่ 1/2566 ​​ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2565​ โดยมีหน่วยงานราชการ, ผู้นำชุมชน, ชาวบ้าน ในรัศมี 5 กิโลเมตร เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
GYSI มอบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ (สมเกตุประชาสรรค์)
29 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด มอบ “ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” ให้แก่โรงเรียนวัเอ่าวช้างไล่ โดยมีนางสาวจุฬาภรณ์ พาณิชย์วัฒนานนท์ ผอ.การนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ (สน.กว.) อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา นายกฤษฎ์หิรัญ  รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมฯ ร่วมกับ Mr.Hiroyasu Kubodera President กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายสมชาย อาภาภัทรกุญช์ กรรมการผู้จัดการ ในการส่งมอบ “ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” ให้แก่โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ (สมเกตุประชาสรรค์) ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง รวมถึงไม่มีการเผาไหม้ จึงไม่เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้โรงเรียนได้ลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้า โดยมีนางสาวอัมพิการ สิริพรม ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ร่วมรับมอบ
คืนชีวิต…คิดห่วงใยในผืนโลก
โครงการ THINK EARTH กำเนิดขึ้นโดยมีแนวทางหลักที่จะสื่อความหมายของการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยังประชาชนและเยาวชนของชาติ เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งธรรมชาติมีความคิดมีความเข้าใจ ถึงระบบความหลากหลายที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องซึ่งกันและกันมีจิตสำนึกที่ดีในอันที่จะอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรของชาติให้ยั่งยืนสืบไป ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ “ผู้พิทักษ์ป่า” และผู้ที่ทำงานด้านการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติอย่างเป็นรูปธรรม

แนวทางในการทำงาน THINK EARTH คือ การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้วยการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่ผสมผสานเรื่องราวของชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติอย่างสอดคล้องกับความหมายของคำว่า E-A-R-T-H เน้นการสร้างวิธีคิดและวิถีคิดโดยการใช้ชีวิตให้สมดุลกับธรรมชาติ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายหลักเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป, เด็กและเยาวชน ซึ่งมีความสำคัญในการสานต่อความคิดและแนวทางปฏิบัติในอนาคต, สื่อมวลชนทุกแขนง ซึ่งมีความสำคัญเป็นตัวแทนและผู้ถ่ายทอดเรื่องราวสู่ประชาชนทั่วไป
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด
ฝ่ายการผลิตและส่งออก
111 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 3857 5731
แฟกซ์ : +66 3857 5737
ติดต่อ
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
ฝ่ายขายในประเทศและบริการลูกค้า
127 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 2726 8950
แฟกซ์ : +66 2726 8954