>> ข่าวและกิจกรรม
News Release
พเดตเรื่องราว ทุกความเคลื่อนไหว ของบริษัท GS YUASA SIAM INDUSTRY LTD.
GYSI มอบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ (สมเกตุประชาสรรค์)
อัพเดท : 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด มอบ “ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” ให้แก่โรงเรียนวัเอ่าวช้างไล่ โดยมีนางสาวจุฬาภรณ์ พาณิชย์วัฒนานนท์ ผอ.การนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ (สน.กว.) อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา นายกฤษฎ์หิรัญ  รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมฯ ร่วมกับ Mr.Hiroyasu Kubodera President กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายสมชาย อาภาภัทรกุญช์ กรรมการผู้จัดการ ในการส่งมอบ “ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” ให้แก่โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ (สมเกตุประชาสรรค์) ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง รวมถึงไม่มีการเผาไหม้ จึงไม่เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้โรงเรียนได้ลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้า โดยมีนางสาวอัมพิการ สิริพรม ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ร่วมรับมอบ
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด
ฝ่ายการผลิตและส่งออก
111 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 3857 5731
แฟกซ์ : +66 3857 5737
ติดต่อ
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
ฝ่ายขายในประเทศและบริการลูกค้า
127 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 2726 8950
แฟกซ์ : +66 2726 8954