TRACTION BATTERY
แทรคชั่นแบตเตอรี่ของเราเป็นหนึ่งในแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก ด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตและออกแบบที่แตกต่างจากแบตเตอรี่ทั่วไป 

โดย GS Yuasa ใช้หลอดใยแก้ว(Glass Fiber Tube) สำหรับกักเก็บผงตะกั่ว ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มากกว่าแบตเตอรี่แบรนด์อื่นทั่วไป เนื่องจากสามารถทนต่ออุณหภูมิและการกัดกร่อนของกรดได้ดีกว่า อีกทั้งยังให้คุณภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีความเสถียรและมีการบำรุงรักษาที่ง่ายกว่า
INDUSTRIAL BATTERY
แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์ และระบบจ่ายไฟสำรองสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม ...

เพื่อเก็บไฟฟ้าสำรองหรือเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ของท่าน
LITHIUM-ION BATTERY
นำเสนอแบตเตอรี่ลิเธียม (Li-ion) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุปกรณ์ในระบบอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องบิน ระบบดาวเทียม จรวด รวมไปถึงยานพาหนะอื่น ๆ

แบตเตอรี่ของเรา ได้รับการผลิตด้วยมาตรฐานขั้นสูง เพื่อให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนาน และมีประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือกว่า
GS YUASA SIAM SALES LTD.
ผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ชั้นนำของโลก ที่คำนึงถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการผลิตแบตเตอรี่ ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กรในคำว่า "นวัตกรรมและการเติบโต" โดยกลุ่มบริษัทของยีเอส ยัวซ่า (GS Yuasa Group) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำในศตวรรษ ด้านสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างโอกาสและทางเลือกใหม่ของพลังงานไฟฟ้า
กิจกรรม Care & Share : Back to School
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
โดย 27 บริษัทในกลุ่มสยามกลการ ให้ความสำคัญการศึกษาเด็กไทย เป็นหัวใจหลักขององค์กร ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ แชร์ความสุข เติมฝัน…เพื่อโรงเรียนน้อง

ในการกั้นห้องเรียน – ทาสี    – ปลูกต้นไม้ – ปรับภูมิทัศน์อาคารเรียน และปูหญ้าสนามฟุตบอลใหม่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม   ของ Think Earth โดย นายประกาสิทธิ์ พรประภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, นายสมคิด เลี้ยงพาณิชย์ ที่ปรึกษา, นายไพฑูรย์ คูตระกูล รองผู้จัดการใหญ่–การเงินและลงทุน และ คุณนิตยา  อาวะกุลพาณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล-บริหาร และตรวจสอบภายใน บริษัท สยามกลการ จำกัด

ที่อยากเห็นทุกคนแบ่งปันความสุข กลับไปสู่เด็กๆ ในพื้นที่พัทยา ในรูปแบบของการ “ให้” การศึกษา ที่เป็นหัวใจหลักขององค์กร ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง และ มอบอุปกรณ์การศึกษา-การกีฬา และอื่นๆ มูลค่า 900,000 บาท ปัจจุบัน ดร.ศิรินทร์รัตน์ สมัครสมาน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชากนอก จังหวัดชลบุรี
กลุ่มสยามกลการ รวมพลังคนไทยไม่ทิ้งกันบริจาคของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
กลุ่มสยามกลการ รวมพลังคนไทยไม่ทิ้งกัน นำทีมโดยคุณนิตยา อาวะกุลพาณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล-บริหาร และตรวจสอบภายใน บริษัท สยามกลการ จำกัด พร้อมด้วย คุณธเนศ      ยงรัตนมงคล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยาม ฮิตาชิเอลลิเวเตอร์ จำกัด, คุณธเนส วัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด,   คุณณัฐเดช  ศรีสิทธิพันธกุล  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด,  คุณเจษฏา  เจียมพานทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยีเอส ยัวซ่า  สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด,   คุณสมพร  จันกรีนภาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด, คุณเกริก เกียรติเฟื่องฟู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท    ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด, คุณประเสริฐ เจียมเจริญ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชี-การเงิน บริษัท บางกอกโคมัตสุฟอร์คลิฟท์ จำกัด
นอกจากนี้ ยังมีของบริจาคมาจาก สยามดนตรียามาฮ่า,  สยามยีเอสเซลส์, สยามยีเอสแบตเตอรี่, สยามคันทรีคลับ พัทยา โอล์ดคอร์ส, สยามคันทรีคลับ พัทยา แพลนเทชั่น, เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย), บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์, นิตตั้น (ประเทศไทย), สยาม แอท สยาม ดีไซน์โฮเต็ล, วาลีโอสยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์, บางกอกโคมัตสุ, เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง,  สยาม ฮิตาชิ เอเลเวลเตอร์ และสยามนิสสันเซลส์, เป็นต้นรวมพลังนำของบริจาคของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ส่งผลให้ประชาชนหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง โดยมี คุณดวงรัตน์  มหาวนิช  รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  อาคารมาลีนนท์ พระราม 4
 
คืนชีวิต…คิดห่วงใยในผืนโลก
โครงการ THINK EARTH กำเนิดขึ้นโดยมีแนวทางหลักที่จะสื่อความหมายของการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยังประชาชนและเยาวชนของชาติ เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งธรรมชาติมีความคิดมีความเข้าใจ ถึงระบบความหลากหลายที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องซึ่งกันและกันมีจิตสำนึกที่ดีในอันที่จะอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรของชาติให้ยั่งยืนสืบไป ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ “ผู้พิทักษ์ป่า” และผู้ที่ทำงานด้านการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติอย่างเป็นรูปธรรม

แนวทางในการทำงาน THINK EARTH คือ การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้วยการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่ผสมผสานเรื่องราวของชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติอย่างสอดคล้องกับความหมายของคำว่า E-A-R-T-H เน้นการสร้างวิธีคิดและวิถีคิดโดยการใช้ชีวิตให้สมดุลกับธรรมชาติ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายหลักเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป, เด็กและเยาวชน ซึ่งมีความสำคัญในการสานต่อความคิดและแนวทางปฏิบัติในอนาคต, สื่อมวลชนทุกแขนง ซึ่งมีความสำคัญเป็นตัวแทนและผู้ถ่ายทอดเรื่องราวสู่ประชาชนทั่วไป
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด
ฝ่ายการผลิตและส่งออก
111 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 3857 5731
แฟกซ์ : +66 3857 5737
ติดต่อ
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
ฝ่ายขายในประเทศและบริการลูกค้า
127 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 2726 8950
แฟกซ์ : +66 2726 8954