ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 19 Aug 2019 11:29 » กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
 13 Jun 2019 11:04 » กิจกรรม Care & Share : Back to School
 13 Jun 2019 10:45 » กิจกรรม CSR โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์
 13 Nov 2018 16:34 » พิธีมอบประกาศนียบัตร T Mark 2018
 13 Nov 2018 16:12 » รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ
 30 Oct 2018 16:40 » รางวัล CSR DIW CONTINUOUS AWARD 2018
 18 Oct 2018 16:49 » รางวัล มรท.
 18 Oct 2018 14:25 » ประกาศนโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO 45001)
 18 Oct 2018 14:24 » ประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมในโครงการระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)
 18 Oct 2018 14:23 » ประกาศใช้นโยบายคุณภาพในโครงการระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015)
 18 Oct 2018 13:56 » GS YUASA SHOWCASE ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดแบตเตอรี่รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า No.1 In Asean
 08 Aug 2018 15:42 » ร่วมโครงการ "เฉลิมพระเกียรติวันแม่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561"
 08 Aug 2018 15:26 » CSR โรงเรียนบ้านเเด็กรามอินทรา
 22 Jun 2018 11:58 » ร่วมกิจกรรมโตโยต้า เกตเวย์ ฟื้นป่าธรรมชาติ ลดโลกร้อน
 14 Jun 2018 11:52 » มอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ
 14 Jun 2018 11:47 » ทาสีรั้วโรงพยาบาลแปลงยาว
 23 May 2018 12:04 » GS Yuasa ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัด ห้องน้ำ และบริจาคของใช้เพื่อสาธาณประโยชน์
 16 May 2018 14:15 » มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการ "ค้นหาความเป็นเลิศทางวิชาการแปลงยาว 2560 ครั้งที่ 2"
 16 May 2018 14:10 » กลุ่มสยามกลการ Care & Share มอบทุนการศึกษา สร้างฝายชะลอน้ำ
 16 May 2018 14:07 » มอบเงินสนับสนุนหมวกติดตั้งกล้อง
 16 May 2018 14:04 » บริจาคโลหิตในโครงการ “กนอ.ให้ชีวิตด้วยโลหิตอุตสาหกรรม”
 01 Sep 2017 13:20 » ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “เฉลิมพระเกียรติ วันแม่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2560”
 01 Sep 2017 13:15 » ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนพรรษาวัดนพเกตุ
 01 Sep 2017 13:05 » อบรมให้ความรู้พร้อมทั้งมอบเครื่องทำน้ำเย็นให้โรงเรียนบ้านหนองสทิต
 09 Jun 2017 14:53 » พิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา ในโครงการ "ค้นหาความเป็นเลิศทางวิชาการ แปลงยาว 2559" ณ หอประชุมอำเภอแปลงยาว
 12 May 2017 09:25 » ปลูกต้นไม้ โครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน ขับเคลื่อนโรงงานสีเขียว” ณ บริษัท สามมิตรเทค
 02 May 2017 09:55 » มอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2560 ตามชื่องาน “สมานฉันท์แรงงาน พัฒนาการศึกษาไทย” ณ โรงเรียน ตชด.บ้านนาอิสาน ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
 25 Apr 2017 15:55 » ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ของการนิคมเกตเวย์ซิตี้ เพื่อเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ณ การนิคมเกตเวย์ซิตี้ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
 17 Apr 2017 13:26 » กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 โดยจัดให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ก่อนวันหยุดยาวช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
 07 Apr 2017 15:55 » สนับสนุนนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 ของวัดเนินไร่
 03 Apr 2017 13:01 » สนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมล้วงไห เนื่องในงานประจำปีวันสงกรานต์ 2560 ของวัดดงยาง
 29 Mar 2017 10:24 » กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล "เกตเวย์ซิตี้ มินิมาราธอน ครั้งที่ 5" ณ นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ซิตี้ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
 20 Mar 2017 14:28 » สนับสนุนกิจกรรมสอบชิงทุนการศึกษา ในโครงการ "ค้นหาความเป็นเลิศทางวิชาการ แปลงยาว 2559" ณ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
 17 Feb 2017 10:01 » ร่วมประเพณี "ขึ้นเขา เผาข้าวหลาม" ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) จ.ฉะเชิงเทรา
 27 Jan 2017 14:22 » มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ผ่านทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอแปลงยาว
 16 Jan 2017 09:12 » สนับสนุนและติดตั้งหลอดไฟให้กับโรงเรียนบ้านหนองสทิต เพื่อสนับสนุนแสงสว่างทางการศึกษาให้กับนักเรียน
 16 Jan 2017 09:05 » ร่วมกับชมรมผู้บริหารนิคมเกตุเวย์ซิตี้ และบริษัทฯ อื่น ๆ มอบของขวัญวันเด็กให้กับเด็กนักเรียน เนื่องในวันเด็ก ประจำปี 2560
 02 Dec 2016 09:35 » “ปลูกต้นไม้และแปรอักษรตามโครงการ ร้อยดวงใจ นิคมอุตสาหกรรมไทย ปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ”
 
 
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด
ฝ่ายการผลิตและส่งออก
111 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้
ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0-3857-5731
แฟกซ์ : 0-3857-5737
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
ฝ่ายขายในประเทศและบริการลูกค้า
127 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0-2726-8950 
แฟกซ์ : 0-2726-8954
สายด่วน : 080-123-9119